Een plek waar je kind wordt begrepen
Een plek die perspectief biedt
Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Soms is er meer nodig dan gewoon goed onderwijs

Als ouder wil je de beste kansen voor je kind. Je zoekt een plek waar je kind wordt begrepen. En je maakt je zorgen wanneer je deze plek nog niet gevonden hebt.

Ook jouw kind verdient een school waar hij of zij weer kan groeien. Kinderen hoeven niet buiten de boot te vallen. En ouders hoeven niet het gevoel te hebben dat ze er alleen voor staan.

PI-school Professor Waterink Noord is één van de vijf PI-scholen. De PI-scholen kunnen helpen als opgroeien en leren niet vanzelf gaat.

Maak vrijblijvend een afspraak

Onze school

PI-school Professor Waterink Noord is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
met problemen in hun leer- of persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele, contactuele en/of cognitieve problemen.

PI-scholen zijn scholen verbonden aan een pedologisch instituut. PI-school Professor Waterink Noord is verbonden aan Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Ook werken we intensief samen met andere zorginstellingen, waaronder MOC ’t Kabouterhuis en CareHouse. Dit maakt een combinatie van onderwijs, behandeling, en jeugdhulp mogelijk. Onze school biedt ook onderwijs aan leerlingen die geen behandeling (meer) nodig hebben. Deze kinderen krijgen de kans om te profiteren van een kleine groep en extra begeleiding.

Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO) is beschikbaar voor kinderen en hun ouders, zonder aparte verwijzing. De jeugdhulpverleners maken deel uit van het schoolteam en zijn daarmee een vertrouwd gezicht binnen de school. Zo krijgen ouders en kinderen niet steeds met verschillende hulpverleners te maken en hoef je als ouder niet telkens opnieuw je verhaal te vertellen.

Naast de reguliere groepen is er de ‘Beter pASSend’ klas voor kinderen met een vorm van autisme (ASS) die buiten het onderwijs dreigen te vallen of al langere tijd thuis zitten.
En er is een klas voor kinderen met hoogbegaafdheid en leer-, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen (‘dubbel bijzondere’ kinderen).

Lees meer over PI-school Professor Waterink Noord in onze schoolgids.

Maak vrijblijvend een afspraak
PI-school Professor Waterink Noord

Hoe het werkt

Neem contact met ons op

Bel of mail ons met je vraag,
of maak een afspraak.

Voor aanmelding heeft je kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv, cluster 4) nodig.
Wij kunnen je informatie geven.

Samen maken we een plan

We kijken wat de juiste plek is voor je kind.
Soms zijn wij dat, soms past iets anders beter.

Als je kind bij ons op school komt maken we een plan op maat.

Zie je kind weer groeien

Je kind krijgt weer plezier in spelen en leren,
en het zelfvertrouwen groeit.

Zodra je kind daaraan toe is, vinden we samen de beste vervolgschool.

Maak vrijblijvend een afspraak

Ervaringen van ouders