Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Er kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Meestal worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd.

Soms is een meningsverschil van dien aard dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Onze school heeft een klachtenregeling.

De volgende stappen kunnen worden gezet. Neem contact op met:

de persoon waar het probleem over gaat

de directeur van de school

de interne contactpersoon van de school, of de externe vertrouwenspersoon

het schoolbestuur, of de landelijke klachtencommissie

Hier staan alle contactgegevens.